Om mig

Gå vidare till min nya hemsida www.cormerymakeup.com

 

Välkommen hit!

Här kan du läsa om mina utbildningar, intressen och sminkjobb...

Jag kommer ihåg när alla i 9:an på Karinslundskolan skulle gå till skolsköterskan för att tala om skoltiden som varit. Vi hade alla redan valt linje till gymnasiet, och var glada över att snart få sommarlov!

Skolsköterskan talade om för mig att hon tagit del av min gamla information som sparats sedan första klass. Hon såg ganska exalterad ut och berättade för mig att hon upptäckt något roligt...

Det visade sig att jag och min dåvarande klasskompis Frida, hade båda valt den estetiska linjen "Konst och Form" på St: Eskils Gymnasium i Eskilstuna.

Hon tog sedan upp gamla teckningar jag gjort i första klass som föreställde människor. Det var tydligen en uppgift vi fått i ettan, att rita just människor. Och så sa hon: "Medan alla andra elever ritade streckgubbar, ritade både du och Frida mycket mer detaljerade kroppar: huvud, armar och ben. Till och med specifika skor.

Hon avslutade samtalet med att säga "Jag tycker därmed att det är mycket roligt att just ni två valt denna konst- linje, en sisådär 10 år senare" -Och det kan jag ju hålla med om! :D

Jag har alltid ritat och målat, så länge jag kan minnas! Sytt egna amatör-kläder och geggat med lera.

Ha en fortsatt trevlig dag!

Mvh Emma

 

Mina utbildningar:

 

2011-08-28 tom 2011-09-01

 

Utbildning i permanent makeup (tatuering) i Los Angeles, CA (Walnut)

Del 1: 3 dagar, grundläggande utbildning i permanent makeup. Teori, prektik, färglära m.m. Jag fick tatuera eyeliner på en person med stöd och hjälp av min instruktör. Jag tatuerade även ett par ögonbryn under dessa tre dagar.

Del 2: 1 dag. Jag fick lära mig hur man korrigerar fel, och hur man fixar till tex. ögonbryn som blivit missfärgade, eller bleknat.

Del 3: 1 dag. Under denna dag fick jag lära mig göra ögonbryn med hjälp av en slags "penna" som man fäster nålar på. Denna teknik går ut på att man manuellt rispar i huden, för att sedan fylla i med färg. Resultatet blir mer naturligt. Det ser precis ut som riktiga strån! - För dig som vill ha mer naturliga ögonbryn. (se bilder under tattoo makeup)

 

Airbrushmakeup på Emmygalans guvenörsbal Los Angeles 2011:

 

044.jpg

 

2011- 02

Utbildning i hårförläning på Hair Fashion Academy i Stockholm

Längd: 1 heldag

Beskrivning: Jag fick lära mig att förlänga hår med hjälp av keratinvax, clips och tape-on metoden.

Vad jag använder: Jag använder mig endast av äkta remy- hår som jag köper på www.beautynet.se som drivs av Hair Fashion Academy. Det är mycket fin kvalité och håller sig därför fint länge.

 

2007-10-14 & 15

Utbildning i airbrushmakeup på DINAIR i Los Angeles, CA

Längd: 2 hela dagar

Beskrivning: Jag åkte till Los Angeles för att utbilda mig i både airbrushmakeup och tanning. Man får med hjälp av tryckluft lära sig att spraya på makeup och tanning.

Vad jag använder: Endast produkter från DINAIR - USA. Jag tycker mycket om produkterna, och detta företag är ett av de världsledande inom airbrushmakeup.

 

2004-02-02 tom. 2004-06-18

 

Utbildning i makeup

Längd: 20 veckor på International Makeup Center

Beskrivning: De 10 första veckorna innefattade allt inom makeup. Dessa 10 räcker egentligen för att bli makeup- artist. De 10 andra veckorna innefattade allt inom teater, mask och lösa delar. Alltså allt du kan tänka dig inom makeup.

Vad jag använder: Jag använder produkter från olika märken, det jag anser vara bäst. Så, väldigt blandat :)

 

Jag har även fått utbildning hos Dior, L´ancome, Clinique, Elisabeth Arden genom mitt jobb på Kicks kosmetik i Eskilstuna.

 

Mina jobb:

TV

-Måndagsträffen i Ugglans Park - sminkade bla. Magnus Bäcklund och Amy Diamond.

-Dansbandskampen 2008 -SVT

-Dansbandskampen 2009 -SVT

-Paul Bettany - internationell skådespelare som jag sminkade inför Sverigebesök angående sin film Wimbledon.

-Bachelorette -MTV

-Alcazaar - This is the world we live in - musikvideo 2004

 

Ovan: Robert Gustavsson, Nanne Grönwall, Måns Zelmerlöw, Babsan, Magnus Carlzon och Peter Zettman.

 

 

Ovan: Paul tillsammans med Kirsten Dunst i filmen Wimbledon.

Några personer jag sminkat i samband med live-TV eller till TV- inspelning:

-Markoolio

-The Poodles

-EMD (M)

-Rolandz

-Scotts

-Larz Kristerz

-The Playtones

-Date

-Martin Björk

Och de flesta andra bandmedlemmar som ställde upp i Dansbandskampen.

Scotts på Singelfesten i Strängnäs :)

Ovan: Jag och Larz Kristerz

Jag har varit med och sminkat på många modevisningar under min utbildning och även efter. Här fäljer några av de största:

-Miss Sixty -Stockholm

-Panos Emporio -Stockholm

-Versace -Stockholm

-Porsche -Stockholm

-Makeup Stores 10-års jubileum -Stockholm

-Fashioncruise -Silja Line

Ovan: Bea Szenfeld och Lars Wallin

 

Några av de gäster jag sminkat inför modevisningar:

-Sandra Dahlberg - Modevisning i Eskilstuna

-Richard Herrey - Modevisning i Eskilstuna

-Mi Ridell -Black Velvet Lady - Stockholm

 

 

Tidningar:

-"Gör om mig"- Vecko Revyn 

-Jag har varit med 3 gånger i Strängnäs Tidning och Esklilstuna Kurirer -då de skrivit om mig och mitt yrkesval.

-Nyårskläder för lokaltidning i Strängnäs.

Min brudsminkning :)

Ovan: Modeller som visade upp nyårskläder i lokal tidning.

 

 

 

 

Första Revytidningen- Här spelar jag Sandra Dahlberg, och sjunger en version av "Jag tar det jag vill ha". Jag var med i Strängnäs Revyn i 7 år. Började som dansare och blev sakta med säkert även sjungande teaterapa. Jag var även sminkansvarig i flera år.

Welcome!

Here you can read about my education, interests, and make-up jobs...

I remember when everyone in the 9th grade at school of Karins Lund- Sweden- would go to the school-nurse to talk about the past school-years. We all had already chosen what college to attend, and was excited for summer-break!

The school nurse told me that she had taken some of my old information saved since the first grade. She looked pretty excited about this and told me that she discovered something funny ...

It turned out that I and my former classmate Frida, had both chosen the aesthetic line "Art and Design" at St. Eskil Gymnasium in Eskilstuna.

She then chose me drawings I did in the first class that represented humans. Apparently it was a task we had- as a test, drawing human bodies. And then she said: "While all the other students drew stick figures, you and Frida made much more detailed bodies: head, arms and legs. Even specific footwear.

She ended the conversation by saying "And therefor I think it is very enjoyable that just the two of you have chosen this art-course for college".

I have always been drawing and painting, as long as I can remember! Sewn own amateur clothes and worked with clay. Another thing that I like is to paint designs on walls.

Have a nice day!

Emma

 

My training:

 

2011-08-28 until 2011-09-01

 

Training in permanent makeup (tattooing) in Los Angeles, CA (Walnut)

Part 1: 3 days, basic training in permanent makeup. Theory, prektik, color theory, etc. I got tattooed eyeliner on a person with the support and help of my instructor. I also tattooed a few eyebrows during these three days.

Part 2: 1 day. I learned how to correct errors, and how to fix the eyebrows that was discolored or faded.

Part 3: 1 day. During this day, I learned to do eyebrows by using a "pen" that you attach needles to. This technique involves manually scratch the skin, and then fill with color. The result is more natural. It looks just like real straws! - For those who want more natural eyebrows. (See pictures for tattoo makeup) 
2011-02

Training in hairextensions on Hair Fashion Academy in Stockholm.

Length: 1 day

Description: I was taught to extend hair using keratinvax, clips and tape-on method.

What I use: I use only remy hair -which I buy at www.beautynet.se operated by Hair Fashion Academy. It is very fine quality hair, and therefor, stays good-looking for a long time.

 

2007-10

Training in airbrushmakeup at Dinair- Airbrush Makeup in Los Angeles, CA

Duration: 2 full days

Description: I went to Los Angeles to train in both airbrushmakeup and tanning. You can -with compressed air- learn to spray on makeup and tanning.
What I use: only products from Dinair - U.S. I really like the products, and this company is one of the world leaders in airbrushmakeup.

 

2004 02

 

Education in makeup

Length: 20 weeks at the International Makeup Center

Description: The first 10 weeks included everything in makeup. These 10 are enough to become makeup artist. The other 10 weeks included everything in theater, mask and loose parts. So everything you can imagine in makeup.

What I use: I use products from different brands, what I think is best. So, very mixed

 
I have also been trained at Dior, L'ancome, Clinique, Elizabeth Arden and Clarins through my job at Kicks cosmetics in Eskilstuna.

 

My jobs:

TV

Dansbandskampen-2008-SVT

Dansbandskampen-2009-SVT

-Paul Bettany - international actor during his visit to Sweden for his film Wimbledon. -Makeup

-Bachelorette-MTV

-Alcazaar - This is the world we live in - music video 2004

 

Famous Swedish actors, singers and tv-profiles: (Makeup)Robert Gustavsson, Nanne Gronwall, Måns Zelmerlöw, Babsan, Magnus Carlzon and Peter Zettman.

 

I have been involved in the makeup of many fashion shows during my training and after. Here follows some of the biggest:

-Miss Sixty-Stockholm

-Panos Emporio-Stockholm

-Versace Stockholm

-Porsche Stockholm

Makeup Store's 10th anniversary, Stockholm

-Fashion Cruise -Silja Line (cruise between Sweden and Finland)


 
Some of the guests I makeup for fashion shows:

-Sandra Dahlberg- famous Swedish singer.

-Richard Herrey - Fashion show in Eskilstuna

-Mi Ridell-Black Velvet Lady - Stockholm

 

 
Newspapers:

-"Makeover"- VeckoRevyn

-I have been participating three times in Strängnäs newspaper (our local newspaper) and Esklilstuna Newspaper, when they wrote about me and my career.

-New Year Clothing for local newspaper in Strängnäs.
 

Blogg: emmacormery.wordpress.com

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)